Bugetul de venituri si cheltuieli
CONTABIL –  Ec. Dascalu Rodica